Efektívne zvládanie stresu

"Stres, úzkosť a depresia vznikajú vtedy, keď žijeme tak, aby sme sa zapáčili iným."
- Paulo Coelho
"Budúci týždeň už nemám čas sa stresovať. Môj diár je už plný."
- Henry Kissinger

Výsledky školenia – cieľ:

 • Priznať si, že stres je v našom živote a na pracovisku nevyhnutný
 • Pochopiť, ako stres u Vás funguje – či sa cítite ohrození alebo posudzujete určité záťažové situácie ako výzvu
 • Zistiť, koľko pozitívnych životných udalostí hodnotíme ako stresujúce a aké priaznivé účinky majú
 • Oboznámiť sa so všeobecným adaptačným syndrómom, t. j. s jeho tromi štádiami a s tým, čo sa deje s naším telom, keď sme vystavení stresu.
 • Naučte sa niektoré prostriedky na zmiernenie stresu – tipy na „skrotenie“ stresu, teda ako sa jednoducho a rýchlo upokojiť (antistresové techniky)

Formát:
Odporúčame celodenné školenie s 12 – 20 účastníkmi. Formát z hľadiska trvania a počtu účastníkov je predmetom vzájomnej dohody.

Čo sa naučíte:
Školenie vám poskytne praktické informácie prostredníctvom zážitkových techník, hrania rolí, skupinovej práce,  diskusií a mnohých ďalších informácií, pokiaľ ide o:

 • Stres, životný štýl a zdravie – prečo je to dôležité
 • Psychologická a fyziologická povaha, príčiny a účinky stresu
 • „Eustress vs. Distress“
 • Fyziologické, kognitívne a behaviorálne reakcie na stres
 • Mechanizmus „bojuj alebo uteč“
 • Životné stresory + stresory na pracovisku
 • Pracovné napätie a vyhorenie
 • Emócie – najvhodnejšia reakcia na stres
 • Ako zvládať emócie?
 • Verbálna komunikácia – aktívne počúvanie, asertívna komunikácia atď.

Prečo je dôležité poznať zvládanie stresu:

 • Nechcete alebo nemusíte „vyhorieť“
 • Chcete asertívne komunikovať v strese
 • Musíte vedieť zvládať agresiu v komunikácii
 • Úzkosť a depresia sú vaši nepriatelia