ŠKOLENIA A WORKSHOPY

Pre moderné pracovné prostredie
Našou prioritou je poskytovať inovatívne tréningy a workshopy zamerané na soft skills, ktoré zahŕňajú menej tradičné, ale kľúčové témy pre rôzne pracovné prostredie. Naše metódy sú založené na zážitkovom učení, kde účastníci aktívne absorbujú informácie prostredníctvom prežívaných emócií a praktických aktivít. Tento prístup umožňuje hlbšie pochopenie a lepšie upevnenie získaných vedomostí. Naše kurzy/ školenia/tréningy sú vhodné aj pre medzinárodné tímy, pretože ich poskytujeme nielen v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku, čo prináša dodatočnú výhodu v zlepšovaní jazykových zručností v medzinárodnom pracovnom prostredí.

Výnimočná kvalita za rozumnú cenu
Poskytujeme profesionálne školenia/tréningy a workshopy v dostupných a transparentných cenách so zohľadnením nasledujúcich faktorov:

  • Trvanie školenia a téma: Cena sa odvíja od toho, či ide o krátkodobé alebo dlhodobé workshopy.
  • Počet účastníkov: Ponúkame cenové modely podľa veľkosti skupiny, čím zabezpečujeme spravodlivé ceny pre individuálneho účastníka aj väčšie skupiny.
  • Prispôsobenie obsahu: Ceny sa môžu líšiť v závislosti od miery prispôsobenia tréningov konkrétnym potrebám klienta.
  • Jazyk: Ponúkame tréningy a workshopy v slovenskom aj anglickom jazyku, pričom jazyková variabilita môže ovplyvniť celkové náklady. 
Ak potrebujete naformátovať iný špecifický program, radi ho pre Vás pripravíme.

Vždy sa snažíme poskytovať cenovo efektívne riešenie bez kompromisu na kvalite. Pre konkrétne cenové ponuky nás neváhajte kontaktovať.

Medzikultúrne rozdiely a vzťahy na pracovisku

Pochopenie kultúrnych rozdielov je v globálnych organizáciách veľmi dôležité, pretože ovplyvňuje produktivitu firmy a pohodu zamestnancov. Tento tréning je zameraný na zlepšenie komunikačných zručností, zvýšenie sebadôvery a citlivosti na rozdiely v hodnotách, postojoch a iných kultúrnych interakciách. Kultúrne povedomie vedie k zvýšeniu kultúrnej inteligencie, lepším vzťahom aj zvýšenej adaptabilite na rôznorodé pracovné prostredia.

Čítať viac »

Biznis etiketa a správanie sa na pracovisku

Azda všetky podnikateľské prostredia sa snažia o harmonické pracovisko, ktoré znamená zvýšenú produktivitu a zlepšenie pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Tento tréning je zameraný na rozvoj a zlepšovanie úspešných profesionálnych vzťahov prostredníctvom bližšieho pohľadu na etiketu v rôznych prostrediach (stolovanie, obliekanie, darčeky, pozdravy, pozvánky atď.) na pracovisku, ako aj v každodennom živote.

Čítať viac »

Ako skoncovať s prokrastináciou

Máte problémy s plnením úloh? Odkladáte ich? Nedokončujete ich?
Stresujete sa? Cítite sa uväznení v takom začarovanom kruhu? Na tomto tréningu/workshope sa dozviete, prečo prokrastinujeme (prokrastinácia ovplyvňuje každého z rôznych dôvodov!) a ako tento jav zvládnuť a prekonať, aby ste ušetrili drahocenný čas a nezabíjali svoju produktivitu a, bohužiaľ, aj svoju osobnosť.

Čítať viac »

Život bez defenzívy na pracovisku

Ľudia zvyčajne konajú defenzívne, keď v momentálnom prostredí očakávajú alebo vnímajú nejakú hrozbu. Dôvody obranného správania však môžu byť rôzne, od emocionálnych, mentálnych a osobnostných faktorov až po situačné reakcie správania. Existujú rôzne kategórie defenzívneho správania a na tomto tréningu vás prevedieme radami a krokmi, ako sa mu vyhnúť, ak sa do situácie, ktorú považujete sa ohrozujúcu, dostanete.

Čítať viac »

Konformita a jej vplyv na biznis

Keď jednotlivci zmenia svoje správanie, aby zapadli do skupiny, aj keď nesúhlasia s ostatnými, hovoríme o konformite. Na tomto školení sa oboznámite s rôznymi typmi konformity, prečo konformita nemusí nevyhnutne znamenať dobrú tímovú prácu, ako ovplyvňuje správanie skupiny a ako môže byť konformné správanie pozitívne alebo negatívne na pracovisku a vo všetkých medziľudských vzťahoch.

Čítať viac »

Efektívne zvládanie stresu

Tento workshop poskytne účastníkom podrobný pohľad na prispôsobenie sa a zvládanie stresu. Poukážeme na súčasné poznatky o tomto fenoméne, vrátane jeho psychologickej a fyziologickej povahy, jeho príčin a dôsledkov a kroky na zvládnutie stresu namiesto toho, aby sme sa stali jeho obeťou. Účastníci si v simulovanej situácii zahrajú rolu „uteč alebo bojuj“ v reakcii na stresor a nakoniec zistia, že nie každý stres je škodlivý.

Čítať viac »