Kurz španielskeho jazyka – vstúpte do sveta španielčiny

Hľadáte kurz španielskeho jazyka, ktorý je viac než len učebňa? V EDUCAL vám ponúkame zážitkové učenie s dôrazom na praktické použitie jazyka. Naši lektori sú experti v prispôsobovaní kurzov vašim potrebám, či už ide o prácu, štúdium alebo cestovanie.

Priblížte sa k plynulej španielčine s našimi kurzami

Každý kurz španielskeho jazyka v EDUCAL je navrhnutý tak, aby odzrkadľoval rôznorodosť a bohatstvo španielskeho jazyka. Každá lekcia je výsledkom starostlivého plánovania a prispôsobenia sa individuálnym potrebám klienta. Učíme od základných fráz až po komplexnú konverzáciu, zahŕňajúc aj kultúrne aspekty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jazyka.

Naši lektori, ktorí sú expertmi vo svojom odbore, vám poskytnú neoceniteľné vedomosti a skúsenosti. S nami sa naučíte nielen španielsky hovoriť, ale aj myslieť. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo pokročilý, naše kurzy sú prispôsobené tak, aby vám poskytli všetko, čo potrebujete pre dosiahnutie vašich jazykových cieľov.

Kurz španielskeho jazyka a jeho komplexnosť

Komplexný prístup zabezpečuje získanie hĺbkových a praktických znalostí španielskeho jazyka, ktoré môžu efektívne využiť vo svojom osobnom aj profesionálnom živote.

 • Základné a pokročilé znalosti: Od začiatočníkov až po pokročilých, naše jazykové kurzy sú navrhnuté tak, aby pokryli všetky úrovne zručnosti v cieľovom jazyku.
 • Komunikácia a konverzácia: Zameriavame sa na rozvoj komunikačných zručností, s dôrazom na hovorenú španielčinu a konverzačné schopnosti.
 • Gramatika a slovná zásoba: Podrobne sa venujeme gramatike a rozširovaniu slovnej zásoby, čím posilňujeme jazykové základy klientov.
 • Praktické použitie jazyka: Učíme efektívne používať španielsky jazyk v reálnych situáciách, ako je práca, štúdium alebo cestovanie.
 • Posluchové a písomné zručnosti: Zlepšujeme posluchové a písomné zručnosti prostredníctvom rôznych interaktívnych cvičení a úloh.
 • Príprava na skúšky: Pripravujeme klientov na jazykové skúšky, pracovné a prijímacie pohovory.
 • Individuálne prispôsobené materiály: Každý klient má k dispozícii materiály prispôsobené jeho osobným potrebám a štýlu učenia.
 • Skúsení lektori: Vyučujúci sú vysoko kvalifikovaní a majú bohaté skúsenosti s výučbou cieľového jazyka.
 • Flexibilná výučba: Ponúkame možnosť výberu medzi online a prezenčnými kurzami, ako aj medzi individuálnymi alebo skupinovými lekciami.

Kurz španielskeho jazyka – cena

EDUCAL ponúka prístupnú a flexibilnú cenovú štruktúru pre všetkých. Ceny za jednotlivé kurzy sa líšia v závislosti od viacerých faktorov:

 • Individuálny alebo skupinový kurz
 • Dĺžka a intenzita kurzu
 • Forma výučby – prezenčne alebo online