Služby

 • výnimočné portfólio tréningov soft-skills a osobnostného rozvoja

 • zážitkové školenia a workshopy (skupinová práca, hranie rolí, prípadové štúdie)

 • vedené aj v angličtine na podporu rozvoja jazykových zručností na pracovisku, kde je angličtina pracovným jazykom

 • transformačné rozhovory
 • rozvoj potenciálu zamestnancov a ich pro-aktívneho myslenia

 • posun k pozitívnemu nastaveniu myslenia

 • zmysluplné a trvalé zmeny

 • motivácia, rozhodnutia, zmeny

 • Jazyky:
  ANGLIČTINA, NEMČINA, ŠPANIELČINA, TALIANČINA, RUŠTINA, UKRAJINČINA, SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

 • Rozvoj soft-skills:
  komunikácia, riešenie problémov, empatia a kritické myslenie, multitasking

 • úradné/overené a bežné dokumenty

 • tlmočnícke služby

 • prvotriedna kvalita

 • cenovo dostupné a výhodné

 • flexibilita