Život bez defenzívy na pracovisku

"Zo všetkých zručností leadershipu je počúvanie tou najcennejšou - a zároveň jednou z najmenej pochopených. Väčšina biznis lídrov počúva len niekedy a tým zostávajú obyčajnými lídrami. Ale niektorí, tí veľkí, nikdy neprestávajú počúvať. Tak sa dozvedia skôr ako ostatní o neviditeľných problémoch a príležitostiach."
- Peter Nulty, Fortune Magazine

Výsledky školenia – cieľ:
Program Život bez defenzívy na pracovisku:

 • Pomôže vám získať prehľad o defenzívnom správaní
 • Ukáže vám, ako rozpoznať príznaky defenzívneho správania
 • Poskytne vám nástroje, spôsoby a postupy na uskutočnenie pozitívnych zmien vo vašich vzťahoch (nielen na pracovisku)
 • Naučíte sa produktívne zvládať kritiku
 • Aktívne si precvičíte aktívne počúvanie
 • Poskytne vám prehľad obranných mechanizmov
 • Ukáže vám, ako a prečo si chránime svoje „ja“

Formát:
Odporúčame 2 celodenné školenia s 12 – 20 účastníkmi. Formát z hľadiska trvania a počtu účastníkov bude predmetom vzájomnej dohody.

Čo sa naučíte:
Školenie vám poskytne praktické informácie prostredníctvom“ brainstorming a warm-up“ aktivít, hrania rolí, skupinovej práce a mnohých ďalších informácií, pokiaľ ide o:

 • Silu a následky pozitívnych zámerov
 • Príznaky defenzívneho správania bez nutnosti útočiť
 • Kategórie obranného a podporného správania
 • Dôvody defenzívneho správania v práci
 • Vplyv na tímovú dynamiku, morálku a produktivitu
 • Komunikácia s prístupom aktívneho počúvania
 • Kongruencia vs. inkongruencia

Prečo je dôležité poznať ako zvládať defenzívne správanie:

 • Vyhnete sa pasívno-agresívnym poznámkam
 • Udržujete pozitívne vzťahy medzi členmi tímu a na pracovisku
 • Posilňujete harmóniu v pracovnom prostredí
 • Vaši ľudia zostávajú pracovne lojálni
 • Manažment defenzívneho správania aplikujete rovnako na seba ako na svojich kolegov