Kurz slovenského jazyka – na ceste k plynulej slovenčine

Ponúkame vám kompletný kurz slovenského jazyka, ktorý zahŕňa všetko od základov až po pokročilé úrovne. Naša metodika je založená na moderných učebných technikách a individualizovanom prístupe, čo vám umožní dosiahnuť vaše jazykové ciele rýchlejšie a efektívnejšie.

Zvládnite slovenčinu s profesionálnymi kurzami od EDUCAL

Každý kurz slovenského jazyka je navrhnutý s cieľom  poskytnúť  komplexnú a hĺbkovú znalosť slovenčiny. Zameriavame sa na rozvoj všetkých jazykových zručností – od písania a čítania až po hovorené vyjadrovanie a počúvanie. Každá lekcia je prispôsobená tak, aby podporovala aktívne učenie a zapojenie študenta do procesu učenia.

V EDUCAL rozumieme, že každý z nás má svoj jedinečný štýl učenia, preto pristupujeme k výučbe individuálne, s dôrazom na osobnostné rozdiely a potreby klienta. Naši lektori sú vyškolení v najnovších metódach výučby jazykov, čo zabezpečuje každému klientovi dostatok pozornosti a podpory, ktorú potrebuje na úspešné osvojenie slovenského jazyka.

Kurz slovenského jazyka a jeho komplexnosť

Komplexný prístup zabezpečuje získanie hĺbkových a praktických znalostí slovenského jazyka, ktoré môžu efektívne využiť vo svojom osobnom aj profesionálnom živote.

 • Základné a pokročilé znalosti: Od začiatočníkov až po pokročilých, naše jazykové kurzy sú navrhnuté tak, aby pokryli všetky úrovne zručnosti v cieľovom jazyku.
 • Komunikácia a konverzácia: Zameriavame sa na rozvoj komunikačných zručností, s dôrazom na hovorenú slovenčinu a konverzačné schopnosti.
 • Gramatika a slovná zásoba: Podrobne sa venujeme gramatike a rozširovaniu slovnej zásoby, čím posilňujeme jazykové základy klientov.
 • Praktické použitie jazyka: Učíme efektívne používať slovenský jazyk v reálnych situáciách, ako je práca, štúdium alebo cestovanie.
 • Posluchové a písomné zručnosti: Zlepšujeme posluchové a písomné zručnosti prostredníctvom rôznych interaktívnych cvičení a úloh.
 • Príprava na skúšky: Pripravujeme klientov na jazykové skúšky, pracovné a prijímacie pohovory.
 • Individuálne prispôsobené materiály: Každý klient má k dispozícii materiály prispôsobené jeho osobným potrebám a štýlu učenia.
 • Skúsení lektori: Vyučujúci sú vysoko kvalifikovaní a majú bohaté skúsenosti s výučbou cieľového jazyka.
 • Flexibilná výučba: Ponúkame možnosť výberu medzi online a prezenčnými kurzami, ako aj medzi individuálnymi alebo skupinovými lekciami.

Kurz slovenského jazyka – cena

EDUCAL ponúka prístupnú a flexibilnú cenovú štruktúru pre všetkých. Ceny za jednotlivé kurzy sa líšia v závislosti od viacerých faktorov:

 • Individuálny alebo skupinový kurz
 • Dĺžka a intenzita kurzu
 • Forma výučby – prezenčne alebo online