Preklady

EDUCAL poskytuje úradné/certifikované a bežné prekladateľské a tlmočnícke služby v najvyššej profesionálnej kvalite. Naši externí prekladatelia a tlmočníci sledujú médiá, webové stránky a literatúru, aby poskytli presné jazykové nuansy a kultúrne súvislosti. Prísne dodržiavame pravidlo komplexnej revízie a kontroly kvality v súlade s právnymi a profesionálnymi normami. Samozrejmosťou je záväzok zachovávať dôvernosť a súkromie klienta.

Profesionálne úradné preklady

V EDUCAL sa zameriavame na poskytovanie úradných prekladov najmä v anglickom a nemeckom jazyku, v prípade potreby však zabezpečíme prekladateľskú službu aj inom cudzom jazyku. Naše služby sú prispôsobené potrebám každého klienta, či sa jedná o dokumenty právneho charakteru, úradné listiny, technické dokumenty alebo preklady osobnej potreby. Naši profesionálni prekladatelia vám zabezpečia presné a spoľahlivé preklady s dôrazom na detail a kvalitu.

Bežné preklady

Poskytujeme vysokú kvalitu bežných prekladov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú medzi-kultúrnu a profesionálnu komunikáciu. Naša široká paleta jazykových služieb zahŕňa všetko, čím dokážeme uspokojiť špecifické požiadavky klientov z rôznych oblastí s dôrazom na kultúrnu presnosť a lingvistické nuansy. Náš prístup k prekladom je založený na podrobnej analýze, pochopení kontextu a štýlu pôvodného textu. Tento proces zabezpečuje nielen technickú presnosť výsledného prekladu, ale aj adekvátny kultúrny a kontextový aspekt cieľového jazyka.

Komplexné prekladateľské a tlmočnícke služby

V EDUCAL si uvedomujeme, že všetky preklady sú viac než len prenos slov medzi jazykmi, sú mostom medzi kultúrami a nástrojom pre efektívnu medzinárodnú komunikáciu. Naša služba je založená na nasledujúcich zásadách:

  • Detailná analýza a pochopenie textu
  • Kultúrna adekvátnosť a kontextová presnosť
  • Individualizovaný prístup
  • Expertné znalosti

Cena

EDUCAL  poskytuje úradné aj bežné preklady, ktoré sú cenovo dostupné a transparentné, so zohľadnením nasledujúcich faktorov:

  • Jazyk a komplexnosť: ceny sa líšia podľa jazyka a náročnosti textu
  • Objem a urgentnosť: väčšie alebo urgentné projekty môžu mať vyššiu cenu
  • Špecifické požiadavky: príplatky za špeciálne formátovanie alebo terminológiu
  • Dlhodobá spolupráca: zľavy pre pravidelných klientov a veľké objednávky
  • Expresné preklady: do 24 hodín

Vždy sa snažíme poskytovať cenovo efektívne riešenia bez kompromisu na kvalite.
Pre konkrétne cenové ponuky nás neváhajte kontaktovať, resp. vyplňte fomulár a vyžiadajte si cenovú ponuku tu.