KOUČING

Cesta k osobnému rozvoju a sebauvedomeniu

„Sme presvedčení, že každý človek je jedinečný a má svoje špecifické silné stránky, ktoré môže využiť na dosiahnutie svojich cieľov. S dobrým koučom to ide oveľa ľahšie a rýchlejšie.“
- Educal

Čo je koučing?

Zjednodušene povedané, koučovanie je proces alebo metóda dosahovania stanovených cieľov, ktorá má dobre zavedený súbor pravidiel, postupov a nástrojov. V spoločnosti EDUCAL sa prísne riadime pravidlami koučovania a odporúčaniami Medzinárodnej federácie koučov (ICF) a Etickým kódexom ICF. Pokiaľ ide o postupy a nástroje, vždy záleží na individuálnej osobnosti kouča, pre ktoré nástroje sa rozhodne, pretože každý klient a jeho problémy, ktoré treba riešiť, sú iné a vyžadujú si jedinečný prístup.
Pri našich transformačných koučovacích rozhovoroch sa riadime princípmi metódy zameranej na „growth mindset“, čoho výsledkom je zmena myslenia, vnímania a nazerania na problém, ktorý chceme vyriešiť. Tento prístup podporuje neustále učenie sa a rozvoj a využíva techniky koučovacej pyramídy.  Naši skúsení kouči pracujú individuálne s každým klientom, aby mu pomohli rozpoznať a rozvíjať jeho vnútorné schopnosti a zdroje.

Prečo si vybrať náš transformačný koučing?

EDUCAL garantuje vďaka koučingu osobný rozvoj a posilnenie profesionálnych zručností prostredníctvom individuálneho prístupu. Naše sedenia sú šité na mieru potrebám každého klienta, pričom zahŕňajú nasledujúce kľúčové aspekty:

  • Objavovanie osobného potenciálu: Pomocou transformačných rozhovorov odhalíme a rozvinieme vaše skryté schopnosti a talent.
  • Zameranie na rastové myslenie: Sústredíme sa na posilnenie ‘growth mindset‘, čo vám umožní lepšie sa vyrovnať s výzvami a dosiahnuť svoje ciele.
  • Podpora v rozhodovacom procese: Naše metódy vám pomôžu stať sa sebavedomejším a rozhodnejším v osobnom i profesionálnom živote.
  • Dostupnosť v anglickom jazyku: Spojenie mentálneho a linqvistického rastu.

V akom jazyku prebieha koučovanie?

Ponúkame koučing v slovenskom aj anglickom jazyku, čím umožňujeme klientom využívať služby v jazyku, v ktorom sa cítia najpohodlnejšie. Naše koučovacie sedenia sú interaktívne, plné zvedavých otázok a zamerané na objavovanie nových perspektív. Cieľom je nielen posilniť sebavedomie klientov, ale aj poskytnúť nástroje a stratégie na prekonávanie prekážok, dosahovanie osobných a profesionálnych cieľov.

Ako dlho prebieha jeden koučovací rozhovor?

Jedno koučovacie stretnutie spravidla trvá 45-90 min v závislosti od individuálneho klienta a jeho časových možností ako aj frekvencie stretnutí a témy.

Ako dlho trvá celý koučovací proces?

Počet koučovacích rozhovorov s EDUCAL je vždy individuálne dohodnutý s klientom podľa jeho časových možností, témy, a iných individuálnych okolností. Zvyčajne celý koučovací proces trvá 10-12 sedení počas 1 roka. Frekvencia je častejšia na začiatku celého koučovacieho procesu, neskôr sú stretnutia menej časté. Dôvodom je to, že k výsledkom koučovania, teda dosahovaniu stanovených cieľov, vždy dochádza práve medzi koučovacími rozhovormi.

Podmienky koučovania v EDUCAL?

Cena a podmienky, za ktorých sa uskutoční koučovanie, sú vždy predmetom vzájomnej dohody na základe individuálnych požiadaviek klienta a v súlade s pravidlami podľa ICF medzinárodnej koučovacej federácie. https://coachfederation.org/app/uploads/2017/11/SampleCoachingAgreement.pdf

Cena

EDUCAL ponúka profesionálny koučing v dostupných a transparentných cenách so zohľadnením nasledujúcich faktorov:

  • Trvanie a frekvencia sedení: ceny sú stanovené na základe počtu a dĺžky koučovacích sedení, či sa jedná o jednorázové konzultácie alebo pravidelné stretnutia.
  • Formát koučovacích sedení: cena závisí od toho, či sa rozhodnete pre osobné stretnutia alebo online konzultácie cez platformu ZOOM.
  • Jazykové možnosti: cena sa odvíja od výberu koučovania v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Vždy sa snažíme poskytovať cenovo efektívne riešenia bez kompromisu na kvalite. Pre konkrétne cenové ponuky nás neváhajte kontaktovať.