Biznis etiketa a správanie sa na pracovisku

“Spôsoby správania predstavujú citlivé uvedomovanie si pocitov druhých. Ak máte toto povedomie, máte dobré spôsoby bez ohľadu na to, akú vidličku používate.“
- Emily Post

Výsledky školenia – cieľ:
Program Biznis etiketa a spôsoby na pracovisku:

 • Predstaví základné pravidlá, aby každý prezentoval jednotný obraz spoločnosti.
 • Vysvetlí 5 základných princípov obchodnej etikety
 • Oboznámi vás s profesionalitou a zdvorilosťou na pracovisku
 • Naučí vás vyhýbať sa „faux pas“ biznis etikete
 • Pomôže vám pochopiť, prečo a ako zdieľať zásady a pravidlá biznis etikety

Formát:
Odporúčame celodenné školenie s 12 – 20 účastníkmi. Formát z hľadiska trvania a počtu účastníkov bude predmetom vzájomnej dohody.

Čo sa naučíte:
Naše praktické a interaktívne školenie vás prevedie cez tieto témy:

 • Obchodná etiketa
 • Medzinárodná etiketa – kultúrne normy, štýl komunikácie, etiketa špecifická pre danú krajinu a protokol špecifický pre danú kultúru
 • Etiketa stolovania
 • Budovanie profesionálneho imidžu = „dress code for success“
 • Prijímanie klientov/obchodných partnerov
 • Etiketa elektronickej pošty
 • Základy obchodného písania
 • Techniky aktívneho počúvania
 • Naučte sa, ako si efektívne zapamätať mená
 • Ako prejaviť empatiu
 • Prevziať zodpovednosť za chyby
 • Prijať, že nikto nevie všetko

Prečo je dôležité poznať biznis etiketu:

 • Buduje sebavedomie
 • Zlepšuje vzťahy v práci
 • Buduje obchodné vzťahy
 • Pomáha prispôsobiť sa zmenám v technológiách a na pracovisku
 • Dáva tipy, ako urobiť dobrý prvý dojem