Konformita a jej vplyv na biznis

"Opakom odvahy nie je zbabelosť, ale konformita. Aj mŕtva ryba môže ísť s prúdom."
- Jim Hightower

Výsledky školenia – cieľ:
Program Konformita a jej vplyv na podnikanie:

 • Poskytne náhľad na akt zmeny správania s cieľom zapadnúť/splynúť so skupinou ľudí okolo vás
 • Oboznámi vás s rôznymi dôvodmi, prečo sa prispôsobujeme skupine a kedy úroveň konformity klesá
 • Vysvetlí, čo je to nekonformita
 • Ukážeme Vám experimenty, ktoré boli uskutočnené v minulosti pre pochopenie, čo konformita v živote znamená a ako nás obklopuje
 • Naučíte sa, ako využiť sociálnu konformitu v biznise

Formát:
Odporúčame celodenné školenie s 12 – 20 účastníkmi. Formát z hľadiska trvania a počtu účastníkov bude predmetom vzájomnej dohody.

Čo sa naučíte:
Školenie vám poskytne praktické informácie prostredníctvom „brainstorming a warm-up“ aktivít, kvízov, výskumných štúdií, skupinovej práce, hrania rolí a mnoho ďalších informácií z hľadiska:

 • Druhov konformného správania
 • Skupinovej dynamiky
 • Súlad a nesúlad
 • Normatívny sociálny vplyv
 • Informačný sociálny vplyv
 • Poslušnosť
 • Skupinové myslenie
 • Skupinová polarizácia
 • Sociálna facilitácia
 • Sociálne lajdáctvo

Prečo je dôležité (roz)poznať konformitu:

 • Aby ste zvýšili výkonnosť v pracovnom tíme
 • Zistiť, či sa zamestnanci prispôsobujú, aby boli obľúbení, akceptovaní alebo kvôli tlaku skupiny
 • Aby sa zabránilo nedostatočným vynikajúcim výkonom len preto, že ľudia chcú zostať v pozitívnej afiliácii
 • Pre lepšie dosahovanie úspechov