Jazykové kurzy

EDUCAL dlhodobo pôsobí v oblasti jazykového vzdelávania fyzických osôb, právnických osôb a v organizáciách štátnej správy, ktorým poskytuje širokú škálu jazykových služieb.
Naším prvoradým záujmom je individuálny prístup k našim klientom. Bez ohľadu na to, či potrebujete zvládnuť cudzí jazyk na pracovné alebo osobné účely, jazykový kurz plne prispôsobíme vašim potrebám, nakoľko sa riadime prístupom zameraným na študenta (learner-centred approach). Vysoký zreteľ kladieme na  selekciu vašej typológie ako študenta a vášmu učebnému štýlu, to znamená či ste  vizuálny, auditívny, verbálny alebo kinestetický typ. Na základe zistenej typológie, naši lektori vyberajú vyučovacie metódy, učebné materiály a audiovizuálne pomôcky s cieľom čo najväčšieho prispôsobenia sa k osobnosti a požadovaných preferencií klienta.
Môžete očakávať úplnú dôvernosť a diskrétnosť. Všetci naši kvalifikovaní učitelia majú bohaté skúsenosti s výučbou cudzích jazykov. Zameriavame sa na individuálny prístup ku klientovi a v prípade skupín na homogenizáciu výučby. Výučbu ponúkame online alebo priamo u vás na pracovisku, individuálne alebo v skupine. V súčasnosti poskytujeme výučbu angličtiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny, ruštiny, ukrajinčiny a slovenčiny pre cudzincov.

Ak sa potrebujete naučiť iný jazyk, vieme vám to zabezpečiť.

Čo ponúkame:

 • Rozumné ceny
 • Prémiovú kvalitu
 • Dôraz na detail
 • Výučbu zameranú na študenta
 • Flexibilné časy výučby
 • Kurzy plne prispôsobené vašim potrebám
 • Individuálne a skupinové kurzy
 • Kurzy pre firmy a jednotlivcov
 • Vzdelávanie v pracovnom prostredí alebo online
 • Všetky úrovne jazykového vzdelávania
 • Odborná angličtina (Obchodná angličtina, Právnická angličtina, Angličtina pre zdravotné sestry atď.)
 • Príprava na certifikačné skúšky (napr. TOEFL, IELTS, štátne skúšky)
 • Príprava na pracovné pohovory alebo prijímacie skúšky
 • Ako správne a dobre napísať životopis (CV)
 • Ako urobiť a dobre prezentovať prezentáciu v anglickom jazyku (prezentačné techniky)
 • Naši učitelia sú kvalifikovaní, zruční a skúsení odborníci s vysokoškolským vzdelaním a/alebo certifikátmi, ako aj rodení hovoriaci, ktorí poskytujú výučbu na najvyššej úrovni

Cena jazykového kurzu:

EDUCAL ponúka prístupnú a flexibilnú cenovú štruktúru pre všetkých. Ceny za jednotlivé kurzy sa líšia v závislosti od viacerých faktorov:

 • Individuálny alebo skupinový kurz
 • Dĺžka a intenzita kurzu
 • Forma výučby – prezenčne alebo online

Čo ešte získate učením sa cudzieho jazyka na našich kurzoch?

Učenie sa nového jazyka na pracovisku predstavuje benefit tak pre zamestnanca ako aj pre zamestnávateľa, pretože proces učenia sa jazykov nie je len o schopnosti naučiť sa rozprávať v cudzom jazyku, ale aj možnosť rozvíjať verbálnu a neverbálnu komunikáciu.
Nová jazyková znalosť nám pomáha lepšie komunikovať aj v našom materinskom jazyku, pretože vedome a zrozumiteľnejšie tvoríme a vyjadrujeme svoje myšlienky. Je dokázané, že efektívna komunikácia zvyšuje morálku v tíme, zvyšuje spokojnosť zamestnancov a znižuje ich fluktuáciu, čo vedie k spokojnejšiemu a zdravšiemu pracovnému prostrediu.
Verili by ste, že učenie sa jazykov je spojené aj s kritickým myslením a riešením problémov? Jednoducho povedané, pri učení sa jazyka zapájame mozgové svaly, ktoré posilňujú naše kognitívne funkcie, keď chceme vyjadriť svoje myšlienky. Ide o tzv. výkonné funkcie, ktoré posilňujú našu pozornosť a pamäť, dva základné pojmy, ktoré potrebujeme na prijímanie rozhodnutí na základe logiky a rozumu.
V spoločnosti, kde na jednom pracovisku pracujú ľudia rôznych národností, sa vďaka osvojeniu si nových jazykových zručností stávajú ľudia citlivejšími na perspektívy, zámery a významy, ktoré sa skrývajú za slovami iných hovoriacich.
Tvorivé myslenie a učenie sa jazykov? O tom niet pochýb! Musíte sa veľmi snažiť (alebo nie?), aby ste sa vyjadrili a boli správne pochopení. Experimentujete. Vystúpite zo svojej komfortnej zóny. Buďte kreatívni s programom EDUCAL!
A je tu aj multitasking, čo znamená, že sa venujete procesu učenia ako takému a zároveň sa učíte cudzí jazyk. Využívame pracovnú pamäť, vyberáme slová z dlhodobej pamäte, dávame pozor, spájame myšlienky, uvažujeme, posudzujeme, analyzujeme, porovnávame atď.
Vyzerá to ako náročný proces, ale s nami to vždy bude Váš úspech!