Kurz nemeckého jazyka – vzdelávanie šité na mieru

V EDUCAL vás čaká kurz nemeckého jazyka, ktorý prekračuje tradičné metódy výučby, pomocou ktorých vás prevedieme všetkými jazykovými aspektmi od základných jazykových fráz cez morfologické pravidlá až po špecifické lingvistické odtiene.

Individuálny prístup v každom kurze nemeckého jazyka

V EDUCAL poskytujeme kurz nemeckého jazyka, ktorý je nielen komplexný, ale aj prispôsobený osobným a profesionálnym potrebám našich klientov. Kurz nemeckého jazyka zahŕňa všetko od základných jazykových zručností až po pokročilé aspekty jazyka, vrátane obchodnej terminológie a kultúrnej gramotnosti. S dôrazom na praktické použitie jazyka v reálnom svete, naši klienti získavajú dôkladné porozumenie nemeckého jazyka, ktoré môžu aplikovať vo svojom osobnom aj profesionálnom živote.

Náš tím lektorov maximalizuje individuálny prístup zohľadňujúci typológiu klienta v rámci jeho jazykového vzdelávania. Ponúkame široký výber učebných materiálov, vrátane audiovizuálnych pomôcok, ktoré uľahčujú učenie a udržiavajú ho zaujímavé a interaktívne.

Kurz nemeckého jazyka a jeho komplexnosť

Komplexný prístup zabezpečuje získanie hĺbkových a praktických znalostí nemeckého jazyka, ktoré môžu efektívne využiť vo svojom osobnom aj profesionálnom živote.

 • Základné a pokročilé znalosti: Od začiatočníkov až po pokročilých, naše jazykové kurzy sú navrhnuté tak, aby pokryli všetky úrovne zručnosti v cieľovom jazyku.
 • Komunikácia a konverzácia: Zameriavame sa na rozvoj komunikačných zručností, s dôrazom na hovorenú nemčinu a konverzačné schopnosti.
 • Gramatika a slovná zásoba: Podrobne sa venujeme gramatike a rozširovaniu slovnej zásoby, čím posilňujeme jazykové základy klientov.
 • Praktické použitie jazyka: Učíme efektívne používať nemecký jazyk v reálnych situáciách, ako je práca, štúdium alebo cestovanie.
 • Posluchové a písomné zručnosti: Zlepšujeme posluchové a písomné zručnosti prostredníctvom rôznych interaktívnych cvičení a úloh.
 • Príprava na skúšky: Pripravujeme klientov na jazykové skúšky, pracovné a prijímacie pohovory.
 • Individuálne prispôsobené materiály: Každý klient má k dispozícii materiály prispôsobené jeho osobným potrebám a štýlu učenia.
 • Skúsení lektori: Vyučujúci sú vysoko kvalifikovaní a majú bohaté skúsenosti s výučbou cieľového jazyka.
 • Flexibilná výučba: Ponúkame možnosť výberu medzi online a prezenčnými kurzami, ako aj medzi individuálnymi alebo skupinovými lekciami.

Kurz nemeckého jazyka – cena

EDUCAL ponúka prístupnú a flexibilnú cenovú štruktúru pre všetkých. Ceny za jednotlivé kurzy sa líšia v závislosti od viacerých faktorov:

 • Individuálny alebo skupinový kurz
 • Dĺžka a intenzita kurzu
 • Forma výučby – prezenčne alebo online